אודות בית הספר

חטיבת הביניים "אדיגה" ממוקמת ביישוב הצ'רקסי כפר כמא שבגליל התחתון. בית הספר נוסד בשנת 1997 למרות המספר המצומצם של התלמידים ומתוך הבנה שהמיעוט האדיגאי מעוניין להביא את בניו ובנותיו להישגים לימודיים גבוהים ולהשתלב בחברה הישראלית, ובד בבד מעוניין לשמור ככל שניתן על התרבות הצ'רקסית, על המורשת ועל הדת. תלמידי החטיבה לומדים ארבע שפות ברמת שפת אם: צ'רקסית, עברית, ערבית ואנגלית. בית הספר מחנך את תלמידיו להיות בני אדם ערכיים המתחנכים על פי ערכי התרבות הצ'רקסית והדת המוסלמית וחיים בחברה הישראלית. הצוות מחנך לאחריות אישית ולעצמאות בלמידה, פועל להעצמת הפרט והקבוצה ומעודד תרומה לקהילה ושמירה על הסביבה. בית הספר מחנך את תלמידיו לשאיפה למצוינות בתחום הלימודים, בספורט ובתרומה לקהילה ולמדינה. השאיפה למצוינות באה לידי ביטוי בפעילות המגוונת בבית הספר ומחוצה לו ובהצבת סטנדרטים גבוהים, החל בפיתוח מקצועי של הצוות לרמת למידה שתעלה בקנה אחד עם דרישות המאה ה־21 ועד לשימוש באסטרטגיות הוראה מגוונות שייתנו ביטוי לשונות של התלמידים ויסייעו במיצוי הפוטנציאל האישי של כל אחד מהם. הצוות מקפיד על דרכי הערכה מגוונות, תוך שימת דגש על התהליך ולא רק על התוצר, זאת מתוך תפיסה כי על ההערכה להיות מעצבת ולא רק מסכמת. בבית הספר מופעלת תוכנית חברתית ערכית ששמה דגש על העצמת הפרט וחינוך לאזרחות טובה ולתרומה לקהילה. כל זה מתאפשר בזכות השיח המתמיד עם התלמידים, עם ההורים ועם הקהילה. הצוות צועד בדרכים חדשניות להקניית ידע, כלים ומיומנויות למידה ועבודה. המורים מזמנים לתלמידים מגוון סביבות למידה ועבודה והתנסות בכלים טכנולוגיים. העשייה במוסד מבוססת על ערך המצוינות, לקידום הפרט צעד אחר צעד, בליווי תמיכה מקצועית, אישית וקבוצתית. הלמידה מבוססת על בניית תוכנית יעדים אישית ועל זיהוי ופיתוח נקודות החוזק של כל לומד. לשם כך נבנתה תוכנית המקדמת את הפרט למיצוי יכולותיו, שראשיתה מיפוי הוליסטי של כל תלמידי בית הספר, והמשכה בבניית תוכניות אישיות שייתנו מענה לתלמידים על כל רצף היכולות. הצוות מקיים תהליכי בקרה והערכה מעצבת במגוון נקודות זמן במהלך השנה. החטיבה מהווה בית גם בעבור הקהילה שבה היא נמצאת; היא משלימה את בתי הכפר ומזמינה את הקהילה אליה, ללמידה, להוראה, להדרכה ולתמיכה. העשייה המשותפת מניבה מיזמים חדשניים המאפשרים לחזק את הלומדים

ואת הקהילה. אנשים מהקהילה מגיעים בהתנדבות להעביר לתלמידים קורסים כמו רובוטיקה, הישרדות, ו"מרעיון למוצר" – קורסים המעודדים יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה. הגורם המארגן של בית הספר הוא חינוך לערכים באמצעות שיח והידברות. החינוך הערכי בא לידי ביטוי בהוראה ובפעילות הענפה של בית הספר לאור ערך המצוינות. בבית הספר מופעלת תוכנית מס"ע – מורשת, סיפור אישי, ערכים. התוכנית, שגובשה בידי צוות המורים, עיקרה חשיפה לטקסטים מן המקורות הצ'רקסיים ולדמויות מופת מהתרבות הצ'רקסית מחד ומהתרבות הישראלית מאידך, בתחומים שונים, ובהקשר לערכי המצוינות, הנתינה, שיתוף הפעולה ועוד. מטרת התוכנית להבין מהן אבני היסוד שעליהן בנויה חברה מתוקנת, הדואגת לחבריה. הילד מתכנן יחד עם חבריו תוכנית פעולה התנדבותית מתחילת התהליך ועד סופו, ובונה את סולם הערכים האישי שלו. המוסד הוא בית ספר ירוק מתמיד. הצוות המוביל בנה מודל המבוסס על עקרונות למידה על אודות הסביבה, יישום אורח חיים מקיים, ופעילות תלמידים המקדמת שינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה כלפי סביבתה. הפעלת התוכנית יוצרת זיקה בין התלמיד למקום מגוריו, מצמצמת את כמויות הפסולת והלכלוך בבית הספר, וכערך מוסף אף יוצרת רווחים כספיים מחוק הפיקדון. מעל הכול, התוכנית מגבירה את המודעות הסביבתית של הלומד. כל תלמיד בבית הספר חבר בוועדה שבמסגרתה הוא נוטל חלק פעיל למען קהילת בית הספר ולמען קהילת הכפר. בבית הספר נערכת "למידה בתנועה" – למידה בשיטת OCO .בתוכנית חלוצית זו, שהחטיבה מפתחת בהנחיית הד"ר מרק ורטהיים מייסד השיטה, התלמידים לומדים במרחבי למידה המשלבים תנועה במַ נָ חים שונים בארבע תחנות: למידה עצמית, למידה קבוצתית, למידה עצמית בשילוב טכנולוגיה ולמידה בשילוב עזרים ותנועה. ההתקדמות בחקר המוח בשנים האחרונות מחד וההבנה שבגלל השתלטות המסכים על חיי הנוער הם נעים פחות במרחב מאידך הביאו את הצוות לפתח דרך הוראה בתנועה – "נעים ללמוד" – למידה תוך כדי תנועה קואורדינטיבית. התנועה עוזרת לריכוז, לזיכרון, לשיפור הדימוי העצמי ועוד. בית הספר מאמין כי מי שרוצה להצליח בעולם העתידי חייב להיות יצירתי. המורים מלמדים לא מה ללמוד, אלא איך ללמוד. מבחינה פדגוגית, הותאמו דרכי ההוראה בתחומי הדעת השונים והן מבוססות על תנועה. נכתבת תוכנית לימודים בית ספרית ללמידה במרחבי ההפעלה, והתלמידים לומדים במַ נָ חי למידה שונים )שלושה גבהים( באופן עצמאי, בזוגות ובקבוצות, באמצעות תנועה ועזרי למידה. מבחינה ארגונית, פותחו סביבות למידה המאפשרות תנועה, נוסחו נהלים חדשים למרחבי הלמידה בתנועה, ומתבצע ניהול הידע והלמידה הרפלקטיבית של הצוות מתוך ההתנסות שלהם. קיימת גמישות מערכתית המאפשרת שיעורים במרחבי התנועה )שיעורים כפולים, ימי שיא ועוד(, ונערכות השתלמויות בית ספריות אינטנסיביות תוך ליווי מקצועי.

צרו קשר

חממת אדיגה

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper, leo.

Facebook
WhatsApp
Email