קיוסק בית ספרי

השנה פתחנו קיוסק בית ספרי, שהתלמידים מפעילים, ביחד עם מורה שמעבירה קורס "חינוך פיננסי", ובו התלמידים לומדים על ההתנהלות הכלכלית, ובתור תוצר הם עובדים בתורנויות בקיוסק. המטרה של הקיוסק, למכור בריא ולאכול בריא. יש לציין, כי הקיוסק עבר שדרוג במהלך השנה והכל בזכות המורה המלווה והתלמידים.